Tel: +46(0)8-611 01 10, 611 58 20, 
Hantverkargatan 3
6,  112 21 Stockholm, Sweden
info@aktiesamlaren.se
 

 

Explanations


Quality

       

0/UNC An anused share in condition as new.
01/EF The share appear as new, but there is some insignificant folding.
1+/VF The share is used and folded but still in a good condition.
1/F The share is worn with many folds.
1?/VG
The share is very worn with tears and loss of paper could be expected in some cases.
If nothing else is stated, the share is in unused condition.Abbreviations

Dek Decorative frame with colors
Bild Some form of picture or decorative image
Riss Tear
Mak Maculated with stamp or hole
Liten Format on share less then A4.
Stor Format on share larger then A4.
Bl. Form. Not signed share.
SAF Catalogue of "Svenska Aktiebrev före 1850", Swedish shares before 1850.Administrative provinces (län)

A Stockholm
B Stockholms län
C Uppsala län
D Södermanlands län       
E Östergötlands län
F Jönköpings län
G Kronobergs län
H Kalmar län
I Gotlands län
K Blekinge län
L Kristianstads län
M Malmöhus län
N Hallands län
O Göteborgs och Bohuslän
P Älvsborgs län
R Skaraborgs län
S Värmlands län
T Örebro län
U Västermanlands län
W Kopparbergs län
X Gävleborgs län
Y Västernorrlands län
Z Jämtlands län
AC Västerbottens län
BD Norrbottens länLine of business

BAD Bath, Health (Bad,brunn, hälsa)
BA Bank (Bank)
BRU Factory (Bruk)
BRY Brewery (Bryggeri)
BRÄ Fuel (Bränsle)
BY Construction (Bygg, anläggning)
EL Electricity, Power, Water (El, kraft, vatten)
FA Real estate (Fastighet)
FI Finance, Investment (Finans, investering, holdingbolag)
Insurance (Försäkring)
GL Glass, Porcelain (Glas, porslin)
GRU Mining (Gruv)
HA Trade (Handel)
HO Hotel, Restaurant (Hotell, restaurang)
J Railroad, Tram (Järnväg, spårväg)
KE Chemistry  Pharmaceutics (Kemi, läkemedel)
LA Farming, Breeding (Lantbruk, avel)
LI Provisions, Tobacco (Livsmedel, tobak)
N Fun, Theater, Sports (Nöje, teater, sport)
SJÖ Shipping, Shipyard, Port (Sjöfart, varv, hamn)
SK School, Education (Skola, undervisning)
ST Quarry, Lime & Brickyard (Sten-, kalk-, tegelbruk)
TEL Phone, Telegram (Telefon, telegram)
TEX Textile, Leather, Shoes (Textil, läder, skor)
TRA Transportation, Vehicle (Transport, fordon)
TRY Printing house, Newspapers (Tryckeri, tidning, bokförlag)
TRÄ Timber, Forest, Furniture, Paper (Trävaru, skog, möbler, papper)
Matches (Tändstickor)
V Workshop (Verkstadsindustri)
Ö Other (Övrigt)