Tel: +46(0)8-611 01 10, 611 58 20
Hantverkargatan 36, 112 21Stockholm, Sweden
 info#aktiesamlaren.se

HEM  HOME
 

Kort historik
Den svenska myntutgivningen har en 1000-årig historia, redan omkring år 995 utgavs Sveriges första mynt. Kungen var Olof Skötkonung som i Sigtuna lät prägla, efter engelsk förebild, en liten penning. Samtliga penningar från denna tid är mycket sällsynta. Under en period av cirka 500 år präglades endast småmynt i Sverige, samtliga av silver och med vikter som varierande från något tiondels gram till drygt 1 gram.

Den stora reformen inom myntområdet kom under Gustav Vasas regeringstid, dvs. 1521-1560. Den ökade handeln i Europa framtvingade större handelsmynt, från och med 1534 påbörjas en mer reguljär myntning av stormynt, dalern.

Den tredje fasen i mynthistorien inleds under Gustav II Adolfs regeringstid, 1624 präglas det första svenska kopparmyntet. Under Kristina påbörjas den omfattande, och i numismatiska sammanhang unika, utgivningen av så kallade plåtmynt av koppar. De största med valören 10 Daler Silvermynt med en vikt om hela 19.7 kilo!

Silvret som hade varit den totalt dominerande metallen för myntprägling under 600 års tid, fick nu en allvarlig konkurrent i kopparn. Sverige fick nu dubbel myntfot, vilket innebar att både silver och koppar var värdemynt och, åtminstone i teorin, skulle de påstämplade värdet motsvaras av metallens vikt.

1873, för att ta ett långt kliv och inte gå ned i detalj i de olika myntreformerna, blev den senaste i raden av omfattande myntreformer. Sverige övergick från silver till guldmyntfot, kronor och ören infördes och myntunion ingicks med Danmark och något år senare med Norge. En föregångare till EU bildades, svenska, danska och norska mynt cirkulerade i det gemensamma monetära området, till lika värde.

Vill veta mer om numismatik, myntsamlande och mynthistoria, tag kontakt med oss så ger vi dig professionell vägledning.
Om du är intresserad av något på vår hemsida men tycker
att priset är för högt lägg ett bud, vi ger ett snabbt svar
ja eller nej tack!