Tel: +46(0)8-611 01 10, 611 58 20
Hantverkargatan 36, 112 21 Stockholm, Sweden
info#aktiesamlaren.se

HEM  HOME


Oskar II - Carl XVI Gustav 1872-
Denna sida är inte längre aktuell, klicka vidare till vår webbshop

www.strandbergsmynt.se

 Oscar II 1872-1907

F. 1829, som till Oskar I och Josepine av Leuchtenburg. Gift 1857 med Sofia Nassau, kung 1872. Livligt intresseradav Sveriges och Norges gemensamma av  Sveriges och Norges gemensamma väl kom han dock genom sitt motstånd mot den framväxande norska parlamentarismen till slut i ett läge där han tvangs godta det norska utträdet ur unionen 1905. Död 1907. Valspråk: Brödrafolkets väl.
 

Silvermynt/Silver coins

Guldbröllops medalj 1907 1+/01

900:-

2 krona 1876, Brett årtal o liten EB 1?

1 200:-

2 krona 1878, OCH 1?

4 900:-

2 krona 1892, liten kantskada 01

5 000:-

2 krona 1897 01/0

5 000:-

2 krona 1906 01/0

4 000:-

2 krona 1906 01

2 000:-

2 krona 1907 01/0

2 000:-

2 krona 1907 1+/01

1 000:-

  

1 krona 1875 1+

1 400:-

1 krona 1897 01

2 000:-

1 krona 1898 01

2 500:-

1 krona 1898 (01)

2 000:-

1 krona 1904  01

2 000:-

1 krona 1906 01

1 500:-

1 krona 1906 1+/01

900:-

1 krona 1907 01/0

3 000:-

50 öre 1875, lång text 1+

500:-

50 öre 1883 1+/01

900:-

50 öre 1883 1+

400:-

50 öre 1906 01

1 200:-

50 öre 1907  1+/01

500:-

25 öre 1883

1+/01

400:-

25 öre 1885

01/0

1 300:-

10 öre 1872   1+

1 000:-

10 öre 1872   1/1+

800:-

10 öre 1873   1

500:-

10 öre 1874   1+

300:-

10 öre 1884 01

500:-

10 öre 1894 01

500:-

10 öre 1902 01

250:-

Bronsmynt/Bronze coins
5 öre 1873

(01)

900:-

5 öre 1873

1+/01

600:-

5 öre 1873, Göth 1+

400:-

5 öre 1875 god 1+

400:-

5 öre 1876 god 1+

400:-

5 öre 1877 1/1+

500:-

5 öre 1882 god 1+

450:-

5 öre 1895 01

500:-

5 öre 1906 01

350:-

2 öre 1873 1+/01

350:-

2 öre 1875 1+/01

250:-

2 öre 1902 01

150:-

2 öre 1905 01

150:-

1 öre 1873   01 400:-
1 öre 1873   1+/01 150:-
1 öre 1879, extra lång text 1/1+ 4 000:-
1 öre 1879, lång text 01 500:-


Gustav V 1907-1950

F. 16 juni 1858 på Drottningholms slott. Son till Oskar II och Sofia av Nassau. Svensk och norsk kronprins 1872. Gift med Viktoria, dotter tillstorhertig Fredrik av Baden. Svensk kung 1907. Politiskt inflytande huvudsakligen i början av sin regering. Arbetade för världsfreden. Död 1950. Valspråk: Med folket för fosterlandet.

Silvermynt/Silver coins
2 Krona 1910                        01 1 200:-
2 Krona 1913                        01 700:-
2 Krona 1914                       01 700:-
                    
2 Krona 1915                        01 1 200:-
2 Krona 1922                   01 1 200:-
2 Krona 1926                  01/0 1 000:-
                
1 Krona 1913                  1+/01 500:-
                    
50 öre 1912                        01/0 1 500:-
50 öre 1914                       01/0 1 500:-
50 öre 1916, liten 6:a                    01/0 1 500:-
                    
10 öre 1915                    01/0 300:-
10 öre 1916/15              01 500:-
                    
Bronsmynt/Bronze coins
5 öre 1909, litet kors          god 01 700:-
5 öre 1916/15            01/0 2 000:-
5 öre 1919            01/0 500:-
                    
                   

 


Gustav VI Adolf 1950-1973

F. 11 nov. 1882 på Stockholms slott. Son till Gustav V och Viktoria av Baden Kung 1950. Hans huvudintressen var kulturella: arkeologi, konst, numismatik m.m. Hans samling av antika mynt donerades till Kungliga myntkabinettet i Stockholm och kan där beses: Död 1973 i Helsingborg. Valspråk: Plikten framför allt.
 

Silvermynt/Silver coins
2 Krona, 1922, SM.10                  01/0 1 000:-
50 öre, 1939, SM.                  01/0 100:-
25 öre, 1936, SM.117             01/0 120:-
                    
                    
                    


Carl XVI  Gustav 1973-

F. 30 april 1946. Son till prins Gustav Adolf hertig av Västerbotten (omkom i flygolycka i Köpenhamn 1947) och Sibylla av Sachsen-Coburg-Gotha Kronprins 1950. Avlade kungaeden 19 sept. 1973 enligt 1809 års regeringsform. Gift med Silvia REnate Sommerlath 19 juni 1976. Kungen har särskilt intresserat sig för miljöfrågor och svensk export. Valspråk: För Sverige i tiden.
 

Silvermynt/Silver coins