Gaturenhållnings AB Stockholm Stad inom broarna - Aktiebrev - Wertpapiere


Tel: +46(0)8-611 01 10, 611 58 20

Hantverkargatan 36, 112 21 Stockholm, Sweden
aktiesamlaren


HEM   HOME

Gaturenhållnings Aktie-Bolaget
Stockholm Stad inom broarna

ak384.jpg (36848 bytes)
100 kr, 1879, Stockholm, Referens: GA.---