Tel: +46(0)8-611 01 10, 611 58 20
Hantverkargatan 36, 112 21 Stockholm, Sweden
info#aktiesamlaren.se

HEM   HOMEKungabrev och äldre handlingar / Older documents

 

Kristina 1632-1654

 
Kristina
Utbetalnings order till Jacob Birgerson på 80 Rdr Specie
Egenhendig namnteckning Kungliga slottet Stockholm 17 mars 1646, Ett blad, förstärkt, 24x37 cm

14 000:-


 

Karl X Gustav 1654-1660

 
Karl X Gustav
Mycket vackert brev till Licent inspektören i Helsingör att till greve Köningsmark utbetala 1.000 Riksdaler (K hade stora fodringar på kronan). Egenh undertecknat Göteborg 15 jan 1660, han dog sedan 13 feb. 4 sidor, 22x34 cm

20 000:-

     

Karl XIII 1818

Karl XIII
Fullmakt för Arvid Lönnroth att vara...
Egenhändigt undertecknat Stockholms Slott den 6 maj 1810
4 sidor, 20x 30 cm,

Carta sigillata på 6 Rdr
1 500:-

Karl XIII
Fullmakt för Greve Rudenschöld att vara Fänrik vid regemente 
Egenhändigt undertecknad Stockholm Slott  27 maj 1815
4 sidor, 20 x 31 cm

Carta sigillata
10 Rdr
            
200:-

Karl XIV Johan 1818-1844

Karl XIV Johan
Fullmakt för Greve C. Rudensköld att vara Löjtnant i Armen...
Egenhändigt undertecknad Stockholm Slott
den 11 maj 1818.                 
4 sidor, 20 x 31,5 cm svart kantad         

Carta sigillata på 21 Rdr
1 500:-

 
     
Karl XIV Johan
Greve Karl Rudensköld utnämnd till andra adjutant vid Andra Majornas Compagnie af västgöta regemente....
Egenhändigt undertecknat Stockholms Slott
den 19 december 1818,
4 sidor, 22x 35 cm, svart kantad.

Carta sigillata på 9 Rdr
2 000:-

 
 
 
Karl XIV Johan
Greve Karl Rudenstjöld utnämd till kapten
i generalstaben.....
Egenh undert Stockholms Slott den
19 april 1825,
4 sidor, 22x 34,5 cm, riss

Carta sigillata på 24 Rdr 
1 500:-
 
     
Karl XIV Johan
Greve Karl Rudenstjöld utnämd till kapten i generalstaben.....
Egenh undert Stockholms Slott den 21 april 1828,
4 sidor, 21x 32 cm, riss

Carta sigillata på 27 Rdr  40 skilling.
1 700:-
 
 
Karl XIV Johan
Greve Clas Crister Horn att vara kammar herre ....
Egenh undert Stockholms Slott den 1 december 1831,
4 sidor, 20,5x 32,5 cm, fläckig
1 500:-


 

 
 
Karl XIV Johan
Greve Karl Rudensköld beviljat avsked från
general staben....
Egenh undertecknad Stockholms Slott
den 29 april 1830,
4 sidor, 22x 36 cm

Carta sigillata på 6 Rdr 19 skilling.
900:-
 

Oskar I 1844-1859

 
Oscar I
Öppet Brev För Provinsial läkaren i Nora Doktor Nils Dalin......
Egenhändigt undertecknad Stockholm Slott den 26 februari 1846,
4 sidor, 22x 35 cm

Carta sigillata på 4 Rdr 12 skilling
1 500:-


 

 
Oscar I
Aurora Regina Cedergren ansökan......
Egenh undert Stockholms Slott den den 16 maj 1855, 4 sidor, 21x 35 cm, riss

Carta sigillata 7,5 Rdr
1 200:-

 
Oscar I
Kaptens utnämning för Friherre Gustaf Robert Brauner.....
Egenh. undert. Stockholms Slott den 21 september 1855,
4 sidor, 21,5x 34,5 cm

Carta sigillata 13 Rdr 38 Skillning
1 500:-

 

Karl XV 1859-1872
 

 
Carl XV 
Kaptens utnämnande för Georg Mauritz Berg
Prins Carl undertecknad Stockholms Slott den 29 september 1857, under Konungens sjukdom, 4 sidor 21,5x34,5 cm.
 
800:-


 

 
     
Carl XV
Fullmakt för Löjtnant Folke Trägårdh att vara Major i Wendel artilleri regemente
Prins Carl undertecknad Stockholms Slott den 22 juni 1859,
4 sidor 22x35 cm.

Carta sigellata 27 Rdr rmt 55 öre
1 800:-

 

  
     
Carl XV
Riddarbrev av Vasa Orden för Bruksägare Fredrik Sundin..
Egenhändigt undertecknat Stockholm slott den 3 maj 1863,
4 sidor 22,5x35 cm

Carta sigillata 12 Rdr
1 200:-

 

 
 
 
Carl XV
Fullmakt för Folke Trägårdh att vara Överste löjtnant i artilleri….
Egenh undertecknat Stockholm slott
den 10 november 1863,
4 sidor 22x35 cm

Carta sigillata 61 Rdr
1 500:-
 

 
Carl XV
Öppet brev på avsked för andre Kapten vid Jönköpings regement, majoren Fredrik Magnus Berencreutz.....
Egenh undertecknat Stockholm slott den 12 december 1865.
Ett blad 21,5x35 cm

700:-
 
 
 
Carl XV
Major Erik Thorbjörn Morén utnämnd till ledarmot av kungl. Majest Krigs Hovrätt.
Egenh undertecknat Stockholm slott den 21 nov 1868,
4 sidor 21,5x35,5 cm

Carta sigillata 9 Rdr 40 öre
1 000:-
 

     
Carl XV
Fullmakt för friherre Bror Salomon von Otter att vara Kapten i Wendels artilleri regementet
Egenhändig undertecknat Stockholm slott den 12 januari 1869,
4 sidor 21,5x35 cm

Carta sigIllata 51 Rdr 60 öre
1 200:-
 

 

Oscar II 1872-1907

 
     
Oscar II
Kaptens utnämning till Friherre Bror Salmon von Otter...
Egenh undertecknat Stockholms Slott den 20 feb 1874,
4 sidor, 22x25 cm,

Carta sigillata 62 Rmt 35 öre,
2 200:-
 

   
Oscar II
Fullmakt för Nils Herman Sabelfelt att vara reservlöjtnant i flottan......
Egenh undertecknat
av Kronprinsen Gustav under konungens frånvarande Stockholms Slott den 19 oktober 1900, 22x36,5,
4 sidor.

Stämpel avgift 18 kronor.
600:-